تقویت فناوری و نوآوری در مراکز آموزشی و پژوهشی با برنامه ملی گرنت فناوری/مقطع ارشد ۱۵ میلیون و مقطع دکتری ۳۰ میلیون تومان

تقویت فناوری و نوآوری در مراکز آموزشی و پژوهشی با برنامه ملی گرنت فناوری/مقطع ارشد ۱۵ میلیون و مقطع دکتری ۳۰ میلیون تومان

برنامه گرنت فناوری یک برنامه ملی است که پررنگ کردن فناوری و نوآوری در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور را دنبال می‌کند و تاکنون با همکاری ۲۲ استان و ۲۶ پارک علم و فناوری ۴ فراخوان گرنت فناوری اجرایی شده است.
حضور مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز در ۲۲ امین نمایشگاه کار و کاریابی کشور ترکیه

حضور مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز در ۲۲ امین نمایشگاه کار و کاریابی کشور ترکیه

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز با ۱۶ فناور و محصولات ۲۰ واحد فناور و دانش بنیان در ۲۲ امین نمایشگاه کار و کاریابی کشور ترکیه که در شهر ارزروم برگزار شد، شرکت کرد
با هدف پاسداری از معماری سنتی و ارتقای بهره‌وری صورت گرفت؛ طراحی و تولید در و پنجره‌های سنتی و مدرن دوجداره در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد

با هدف پاسداری از معماری سنتی و ارتقای بهره‌وری صورت گرفت؛ طراحی و تولید در و پنجره‌های سنتی و مدرن دوجداره در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد

پژوهشگران پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد، با هدف پاسداری از معماری سنتی و ارتقای بهره‌وری موفق به طراحی و تولید در و پنجره‌های سنتی و مدرن دوجداره شدند.
با همکاری محققان بیوتکنولوژی در پردیس فناوری و صنعتی انجام شد؛ فرآوری گیاه کینوا در دانشگاه یزد برای درمان سرطان‌های سینه و سیستم گوارشی

با همکاری محققان بیوتکنولوژی در پردیس فناوری و صنعتی انجام شد؛ فرآوری گیاه کینوا در دانشگاه یزد برای درمان سرطان‌های سینه و سیستم گوارشی

عضو هیات علمی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد با همکاری دانشجویان این دانشگاه موفق به اجرای فرآوری گیاه کینوا برای درمان سرطان‌های سینه و سیستم گوارشی در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد شد.