سامانه سدف (BPMS) دفتر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری

تعداد بازدید:۳۰۱۸۹

دفتر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری به منظور بهبود زیرساخت نرم‌افزاری اطلاعات سازمانی مورد نیاز و پیاده‌سازی فرآیندهای کاری اقدام به استقرار سامانه سدف نموده است.

سامانه داده‌ها و فرآیندها (سدف) امکان استقرار فرآیندهای کاری و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز را بر روی یک سامانه انعطاف‌پذیر و فرآیند محور فراهم می‌کند. در این سامانه هر شخصی که در فرآیند، انجام‌دهنده یک جز از فرآیند (وظیفه) باشد، درون سیستم دارای نام کاربری و پسورد اختصاصی خود است که با ورود به سیستم به کارتابل شخصی خود دسترسی پیدا می‌کند. در این سامانه اطلاعات در جریان گردش فرم بین کاربران مختلف تکمیل و نهایی می‌شوند.

 

ورود به سامانه سدف (BPMS )

 

 

راهنمای تکمیل فرم کاندیداتوری فناور برتر

راهنماهای گردشکارهای ستادی (ستاد پارک، مراکز مستقل، مراکز رشد و واحدهای فناور)

راهنماهای برنامه گرنت فناوری جوانه

کارگاه نحوه‌ی ارائه ایده در جلسات پیش دفاع