شرح وظایف دفتر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری

تعداد بازدید:۱۰۲۸۲
 • توسعه و راهبرد حوزه فناوری وزارت عتف
 • شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای فناوری کشور بر مبنای آینده‌نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری
 • بررسی اولویت‌های راهبردی فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن‌ها و شرکت‌های غیر دولتی علمی، تحقیقاتی و فناوری
 • تمهید ساز و کارهای لازم برای ایجاد هم سویی میان فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری واحدهای ذی‌ربط وزارت
 • اتخاد راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه فناوری در بخش‌های غیردولتی
 • تعیین راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی برای ایجاد و گسترش مؤسسات و مراکز فناوری و سایر مراکز علمی _ پژوهشی همانند شهرک‌های تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز کارآفرینی با استفاده از منابع دولتی و غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور
 • صدور مجوز تأسیس مراکز فناوری و واحدهای با عناوین مشابه
 • بررسی و پیشنهاد اولویت‌های تخصیص منابع در حوزه‌های فناوری به معاونت‌های ذی‌‌ربط ریاست جمهوری
 • همکاری با نهادهای ذیربط برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری فناوری
 • اتخاد تمهیدات لازم جهت کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری کشور و حمایت از صدور فناوری‌های توسعه یافته در کشور