گروه حمایت مالی، حقوقی و توسعه منابع و ساختارهای فناوری

تعداد بازدید:۶۵۰۹
  • هدایت منابع مالی برای توسعه فناوری کشور جهت مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی

 

  • پیشنهاد اولویتهای تخصیص منابع در حوزه فناوری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور توسعه ساختارهای فناوری

 

  • پیگیری امور بودجه ای پارک‌های علم و فناوری کشور

 

  • حمایت مالی از مراکز فناوری موفق (پارک های علم و فناوری و مراکز رشد) به منظور توسعه فعالیت‌های آنها

 

  • شناسایی ظرفیت‌های قانونی و پیش‌بینی شده در کشور به منظور حمایت و بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور