گروه تجاری سازی و انتقال فناوری

تعداد بازدید:۷۵۶۸

۱ - ایجاد زمینه‌های مناسب برای عرضه و تجاری سازی دستاوردهای فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور (فن بازار)

۲- پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی

۳- برنامه‌ریزی به منظور بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته به کشور (قانون اهداف و تشکیلات)

۴- تدارک تدابیر و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین سیاست های تجاری‌سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری

۵ - تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشگاه و پارک‌ها و صنعت از طریق راه‌اندازی و توسعه دفاتر انتقال فناوری ( TTO ) در دانشگاه

۶- برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش نقش فعال و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های مرتبط با تجاری‌سازی و انتقال فناوری

۷ - جذب و حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مطابق با قانون

۸- مطالعه، تعیین و به‌روزآوری مستمر شاخص‌های ارزیابی رصد فعالیت‌های تجاری‌سازی مراکز نوآوری و فناوری

۹- شناسایی، شبکه‌سازی و ایجاد تعامل موثر بین اعضای اکوسیستم توسعه نوآوری و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تسریع در فرآیند تجاری‌سازی محصولات خلاقانه و دانش محور

۱۰- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور

۱۱- برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوی و نشر مرتبط با حوزه تجاری‌سازی